امکانات و تعرفه‌ها

حرفه ای

۵۸۰هزار تومان
 • ۰
 • ۵۲.۵ تومان
 • ۱۳ تومان
 • ۱۵ تومان
 • ۱۵.۵ تومان
 • ۱۴.۹ تومان
 • ۲۰۰۰ پیامک
 • ۵۸۰ هزار تومان

شرکتی پیشرفته

۴۸۰هزار تومان
 • ۰
 • ۵۳.۵ تومان
 • ۱۴.۶ تومان
 • ۱۶ تومان
 • ۱۶.۵ تومان
 • ۱۵.۲ تومان
 • ۹۰۰ پیامک
 • ۴۸۰ هزار تومان

شرکتی

۳۸۰هزار تومان
 • ۰
 • ۵۵.۸ تومان
 • ۱۵.۲ تومان
 • ۱۶.۵ تومان
 • ۱۷ تومان
 • ۱۶.۸ تومان
 • ۷۰۰ پیامک
 • ۳۸۰ هزار تومان

پایه اقتصادی

۲۸۹هزار تومان
 • افسانه !
 • ۰
 • ۵۶.۸ تومان
 • ۱۶.۹ تومان
 • ۱۷ تومان
 • ۱۸ تومان
 • ۱۷.۶ تومان
 • ۶۰۰ پیامک
 • ۲۸۹ هزار تومان

پایه

۱۴۹هزار تومان
 • افسانه !
 • ۰
 • ۵۷.۸ تومان
 • ۱۷.۹ تومان
 • ۱۶.۵ تومان
 • ۱۸.۵ تومان
 • ۱۸.۶ تومان
 • ۵۰۰ پیامک
 • ۱۴۹ هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال تدریجی
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال هدفمند مشاغل تخصصی
 • ارسال پیامک گروهی (انبوه)
 • ارسال هوشمند
 • ارسال متناظر
 • ارسال کد پستی همراه اول
 • ارسال کد پستی ایرانسل
 • ارسال جنسیت و سن
 • ارسال پیامک فلش
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • خدمات ارزش افزوده
 • ارسال زمانبدی شده
 • ارسال هوشمند زماندار
 • ارسال متناظر زماندار
 • پیامک سر رسید
 • پیامک اعتباری
 • پاسخ زماندار
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • گزارش پیامک های دریافتی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • دفترچه تلفن پیشرفته
 • افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
 • گنجینه پیامک
 • اضافه به لیست خودکار
 • آزمون
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • کد دهی
 • شماره دهی
 • کد خوان
 • تولید محتوا - پیامک اسپانسری
 • لیست سیاه
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • ارسال کارت ویزیت
 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • خط عمومی ۱۰۰۰ جهت ارسال انبوه
 • خط عمومی ۳۰۰۰ جهت ارسال انبوه
 • خط عمومی ۵۰۰۰ جهت ارسال انبوه
 • خط اختصاصی هدیه ۱۰۰۰
 • خط اختصاصی هدیه ۵۰۰۰
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • تعرفه دریافت پیامک
 • تعرفه پیامک سیمکارت
 • تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰
 • تعرفه پیامک اپراتور ۱۰۰۰
 • تعرفه پیامک اپراتور ۳۰۰۰
 • تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۱ (خط ثابت)
 • پیامک هدیه
 • قیمت سامانه