درباره ما

افتتاح شرکت

شرکت دیجی پنل در سال ۱۳۹۷ با هدف ایجاد بسترهای صحیح تبلیغات پیامکی و اطلاع رسانی های سازمانی اداری مشاغل دولتی و خصوصی و انواع مراسمات اجتماعی شروع به کار کرد.

شروع کار

در ادامه مراحل و ایجاد بستر های مورد نیاز این شرکت به نیاز یک سیستم قوی ارتباطی بین صاحبان مشاغل صنوف و تشکلهایی که در بستر اینترنت فعالیت و به مردم خدمت رسانی مینمایند را در نظر گرفت و نتیجه بررسی ها به یک تصمیم برای راه اندازی تیم مدیریت محتوا و بسترهای اینترنتی برای مجموعه را تشکیل داد بر همین اساس

اعضای تیم دیجی پنل

مشتریان ما

پشتیبانی واتساپ